top of page

    Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ I MEN dla Szkół Podstawowych od 25 maja będzie można skorzystać z konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie z nauczycielami wybranych przedmiotów.

W dniach 26.05.2020 r. (wtorek) oraz 28.05.2020 r. (środa) uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z następujących przedmiotów : j. angielski, matematyka i język polski. 

Zachęcam uczniów klasy VIII do skorzystania z możliwości utrwalenia wiadomości przed zbliżającym się egzaminem. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa, z którymi zostaną zapoznani nauczyciele.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konsultacji muszą dostarczyć podpisane przez Rodzica/Opiekuna stosowne oświadczenia oraz zapoznać się z obowiązującymi od 25 maja procedurami i zasadami bezpieczeństwa .

Oświadczenie oraz procedury można otrzymać drogą mailową, pobrać ze strony internetowej lub odebrać dokumenty z miejsca do tego wyznaczonego w szklole a podpisane dostarczyć w dniu konsultacji

Drodzy Rodzice i Uczniowie

bottom of page