top of page

Zapraszamy do naszego Przedszkola

w Demlinie

Publiczne Przedszkole w Demlinie jest edukacyjną placówką publiczną, której wizją jest takie planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi, by nie pomijać żadnej ze sfer istotnych dla małego człowieka. Naszym celem jest w pełni przygotować podopiecznych do życia na kolejnym etapie rozwoju, mając na względzie nie tylko rozwój ku edukacji wieku szkolnego

bottom of page