top of page

REKRUTACJA 2022/2023

Ogłoszenie o rekrutacji

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej

Zarządzenie Dyrektora

Wniosek do klasy inna niż pierwsza

Regulamin rekrutacji

Potwierdzenie woli Rodzica

Wniosek do klasy pierwszej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

bottom of page