top of page

HISTORIA SZKOŁY

O początkach szkoły w Godziszewie wiemy niewiele. Wiadomo, że istniała ona juz w 1880 roku, w czasie zaborów. Mieściła się  w murowanym budynku (dzisiejsza poczta). Była to szkoła dwuklasowa, w której dwóch nauczycieli.

 Podczas okupacji, w 1940 roku, Niemcy założyli przedszkole dla dzieci polskich i niemieckich. Placówka ta funkcjonowała również po wojnie (mieściła się w budynku nad rzeką), jednakże z powodu trudności lokalowych w 1970 roku zlikwidowano ją.

      Pierwszym powojennym nauczycielem w Godziszewie był Józef Deyna, który jednocześnie pełnił funkcje kierownika szkoły. Naukę rozpoczęto 27 listopada 1945 roku. Podczas wyzwalania wsi toczyły się tu zaciekłe boje. Niemcy stawiali opór. Budynek szkoły uległ zniszczeniu. Trzeba było dokonać remontu, stąd opóźnienie w rozpoczęciu roku szkolnego. Naukę zaczęło 157 uczniów uczących się w 4 klasach. Warunki były bardzo trudne.

      W 1947 roku, na wniosek kierownika szkoły, Gromadzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o zmianie budynku szkolnego na gminny (budynek dzisiejszy). W 1997 roku przypada wiec pięćdziesięciolecie przeniesienia szkoły.

      26 maja 1962 roku zakupiono pierwszy telewizor szkolny marki ,,Tesla,,. Była to olbrzymia niespodzianka i radość dla uczniów, bowiem niewielu mieszkańców wsi mogło pochwalić się tym ,,cudem techniki,, .

      W 1964 roku powołano Radę Szkolną – czyli Samorząd uczniowski, którego pierwszym opiekunem został Henryk Porożyński.

      Pierwszy kapitalny remont budynku szkolnego miał miejsce w marcu 1966 roku. Z dawnego budynku gospodarczego stworzono pracownię do zajęć praktyczno – technicznych. W tym też roku Józef Deyna, na własną prośbę, przeniósł się do innej placówki.

     1 IX 1966 roku kierownikiem szkoły został zastępca inspektora szkolnego Józef Cukras.

      Do 1973 roku szkoła w Godziszewie była samodzielną placówka podlegającą Inspektorowi Oświaty w Tczewie. 3 IX 1973 w związku z utworzeniem Szkoły Gminnej w Turzu Godziszewska stała się punktem filialnym w/w placówki. Stan taki trwał do czasów reformy administracyjnej. 31 XII 1975 rozwiązano gminę w Turzu i ustalono obecny obwód szkoły.

      Od 1.01.1976 roku rozpoczął się drugi kapitalny remont budynku szkolnego, który trwał ponad 3 lata. Dobudowano wówczas nową salę lekcyjną, taras, mieszkanie służbowe oraz sanitariaty i kuchnię. Uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 1979 roku. Mimo remontów warunki nie były najlepsze. Odczuwano braki sali gimnastycznej, boiska szkolnego.

     13 XII 1981 roku ogłoszono stan wojenny. Spowodowało to przerwanie zajęć lekcyjnych. Szkołę zajęła Jednostka Wojskowa z Trzebiatowa.

     29 VI 1984, po 18 latach pracy w tutejszej placówce, odszedł na emeryturę dyrektor Józefat Cukras. Jego miejsce zastąpiła pani dyrektor mgr Eugenia Latoszewska.

     W 1993 roku rozpoczęła się kolejna rozbudowa szkoły, która przebiegała w trzech etapach:

  • Rozbudowa pionu dydaktycznego zakończona 12 grudnia 1997 r. – 7 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracji, pokój nauczycielski, kotłownia, szatnie i zaplecze sportowe.

  • Rozbudowa boiska – płyta boiska zostaje powiększona o prawie 5100 m2, wszystkie prace wykonano społecznie przy pomocy sponsorów.

  • Budowa sali gimnastycznej – budowę rozpoczęto w listopadzie 2005 r. Dzięki przychylności Rady Miejskiej w Skarszewach dziś spełnia się nasze marzenie.

Firma „BUDROS” pracowała wytrwale, choć zima i podmokły grunt utrudniały budowę. „Wszystko co doskonałe dojrzewa powoli” , ale nasza sala gimnastyczna spełniać będzie nie tylko funkcje sportowo-rekreacyjną ale też kulturotwórczą.

15625658_1297944113601724_48208280678001
26165527_1658822837513848_76454415806863
DSCF1882a.jpg
bottom of page