top of page

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. FRANCISZKA SAWICKIEGO W GODZISZEWIE PODCZAS COVID-19

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO W GODZISZEWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

bottom of page